KORISNIK: OPĆINA OTOK

PARTNERI: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, područna služba Split i HRVATSKI ZAVOD ZA SOCIJALNI RAD, područni ured Sinj

KODNI BROJ: UP.02.1.1.16.0341

RAZDOBLJE PROVEDBE: 07.12.2022. – 07.08.2023.godine

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.496.800,00 KUNA

UPRAVLJAČKO TIJELO: MINISTRASTVO RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, URED ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

PROJEKTNI TIM: Marijana Podrug, voditeljica projekta i Antonia Bilokapić, pomoćnica voditeljice projekta

CILJEVI: zaposliti 31 ženu prijavljenu u evidenciji HZZ-a na razdoblje od 6 mjeseci radi obavljanja poslova pružanja usluga za minimalno 186 krajnjih korisnika ( minimalno 6 krajnjih korisnika po ženi) na području Općine Otok

OČEKIVANI REZULTATI: zaposlena 31 žena prijavljena u evidenciji HZZ-a na razdoblje od 6 mjeseci radi obavljanja poslova pružanja usluga za minimalno 186 krajnjih korisnika ( minimalno 6 krajnjih korisnika po ženi) na području Općine Otok

KRATKI OPIS PROJEKTA: Kroz projekt je zaposlena 31 žena sa najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem prijavljena u evidenciji nezaposlenih HZZ-a koja se skrbi za 188 krajnjih korisnika, starijih i/ili nemoćnih osoba. Projekt će osnažiti i unaprijediti radni potencijal žena pripadnica ranjivih skupina zapošljavanjem u lokalnoj zajednici čime će se ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda (85%) te Republika Hrvatska iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%).

Sadržaj na ovoj mrežnoj stranici isključiva je odgovornost Općine Otok.

KONTAKT:

E: zazeli@opcina-otok.hr

T: 021661028