Osnovna škola “Kamešnica”
18.12.2015
Došašće, Božić i čestitka
21.12.2015
Osnovna škola “Kamešnica”
18.12.2015
Došašće, Božić i čestitka
21.12.2015

Udruga Svetog Vinka Paulskog – “Konferencija Svetog Luke iz Otoka”

Udruga Sv. Vinka Paulskog je međunarodna, katolička, karitativna i volonterska udruga laika koja djeluje širom svijeta. Udruga u Hrvatskoj djeluje od 1992. godine, te pomaže sve ljude bez obzira na vjeru, naciju i boju kože.

Sjedište krovne udruge u Hrvatskoj je u gradu Pazinu. Među brojnim ograncima u Hrvatskoj je i ogranak u općini Otok. Ogranak u Otoku djeluje pod imenom « Konferencija Svetog Luke «, a osnovan je 16.03.2003 godine. Predsjednica otočke podružnice je Anđelka Samardžić, koja okuplja oveći broj aktivnih članova.

Mlađa skupina udruge djeluje pod imenom « Čudotvorna Gospa Sinjska «, okuplja mlade članove.Aktivnosti udruge su: posjet bolnicama, domovima umirovljenika, zatvorima, druženje sa djecom s poteškoćama u razvoju, posjet domovima za nezbrinutu djecu, rad sa ovisnicima, rad sa beskućnicima, pomoć obiteljima sa više djece, pomoć osamljenima i siromašnima, pomoć starim i bolesnim osobama, pomoć invalidima, davanje instrukcija učenicima, organiziranje druženja i hodočašća, promicanje svake vrste socijalne pravde i milosrđa, održavanje redovnih mjesečnih sastanaka udruge te odlazak na godišnje Skupštine krovne udruge.

Kroz aktivnosti udruge njihovi članovi nastoje duhovno izgraditi sebe, te sve one kojima dolaze u susret.

Kontakt: 099 6726104 Anđela Samardžić

Skip to content