Izrada lađa u Otoku
24.10.2016
TV Jadran o Danima općine Otok i blagdanu s.Luke
29.10.2016
Izrada lađa u Otoku
24.10.2016
TV Jadran o Danima općine Otok i blagdanu s.Luke
29.10.2016

Na mostu preko lateralnog kanala na lokalnoj cesti LC67040 u Otoku (Virin most) u tijeku su građevinski radovi koji su započeli 14. listopada. Radovi na rekonstrukciji mosta sastoje se od:-proširenja kolnika ceste na mostu, izgradnje pješačkog hodnika na mostu, poboljšanje elemenata ceste (širina, horizontalna zakrivljenost, niveleta i sl.) na prilazima mostu, povećanje kvalitete i sigurnosti pješačkog i cestovnog prometa na mostu i prilaznim rampama.

Na mostu preko lateralnog kanala na lokalnoj cesti LC67040 u Otoku (Virin most) u tijeku su građevinski radovi. Radovi su započeli 14. listopada i sa pripremne faze prelazi se na sveobuhvatne građevinske radove. Radovi na rekonstrukciji mosta sastoje se od:-proširenja kolnika ceste na mostu, izgradnje pješačkog hodnika na mostu, poboljšanje elemenata ceste (širina, horizontalna zakrivljenost, niveleta i sl.) na prilazima mostu, povećanje kvalitete i sigurnosti pješačkog i cestovnog prometa na mostu i prilaznim rampama. Svi postojeći konstrukcijski elementi mosta koji ostaju u novom rješenju adekvatno su ojačani. Na južnoj strani mosta uz postojeća krila upornjaka vrše se iskopi tla do starih temelja. Po otkopu izvršiti će se modifikacija novih krila i novih temelja te postaviti potrebna armatura. Na spoju novog betona temelja i krila s postojećim betonom izvesti će se sidra za međusobno povezivanje. Uz rekonstrukciju krila upornjaka izvršiti će se još ojačanje postojeće rasponske pločaste konstrukcije, postaviti će se na južnoj strani na krila upornjaka betonski montažni nosač i u konzolnoj ploči ugraditi će se cijevi za vođenje elektro i telefonskih instalacija. Na sve opisano biti će izlivena nova betonska ploča, postaviti hidroizolacija, novi asfaltni sloj te će se postaviti ograda na bočnim stranama koja je istovremeno odbojna i pješačka. Po završnim radovima na mostu izvesti će se radovi na rekonstrukciji ceste na prilazima mostu. Izvesti će se proširena bankina koja će služiti kao pješačka staza. Rekonstruirani most imati će ukupnu širinu kolnika (razmak između južne pješačke staze i sjevernog istaka za ogradu) 5.85 m, te širinu pješačke staze na južnoj strani 1.35 m. S prostorima za smještaj ograde, ukupna širina rekonstruiranog mosta iznosi 7.70 m. Dakle, rekonstruirani most ima 3.12 m veću širinu od postojećeg. Ukupna investicija je cca 2 milijuna kuna, investitor u potpunosti je ŽUC Splitsko-dalmatinske županije. Radovi će biti gotovi do siječnja 2017.godine.

{gallery}2016/10/25{/gallery}

Skip to content