1. ožujka 2017.

Održane su vrtićke i školske mačkare

U utorak 28. veljače održane su „male“ mačkare u DV Žabica i OŠ Kamešnica u Otoku. Bila je to velika predstava od malih predškolaca, koji su […]
5. veljače 2017.

Jelačke mačkare

Vijeće staraca ili ti krizni štab okupljen oko „turčina“ Davora skoro cijelo jutro zasjedao je na sjednici Jalačke vlade radi mačkara. Kiša je rominjala i remetila […]
29. siječnja 2017.

Počelo je! Stranjani i Ovrljani umačkarali se za prvi ophod

Prvi pokladni mačkarski krug u općini Otok učinile su “Stranjske” mačkare, u bratskom savezu sa Ovrljanima. I tako je to u dualnom odnosu između ova dva […]
Skip to content