Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Proračuna Općine Otok za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Općini Otok 220 tisuća kuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti
09.11.2021
6. sjednica Općinskog vijeća
26.11.2021
Općini Otok 220 tisuća kuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti
09.11.2021
6. sjednica Općinskog vijeća
26.11.2021

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15.), Općina Otok otvara i objavljuje dana 19. studenoga 2021. godine Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga proračuna Općine Otok za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Otvara se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Proračuna Općine Otok za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Pozivaju se svi predstavnici zainteresirane javnosti (ustanove, institucije, udruge, odnosno zainteresirane fizičke osobe) da u postupku savjetovanja o nacrtu prijedloga Proračuna Općine Otok za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu dostave svoje prijedloge i mišljenja.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajat će od 19. studenoga do 19. prosinca 2021. godine, u kojem roku svi prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni na Obrascu za sudjelovanje u savjetovanju, koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove objave.

Obrazac za sudjelovanje mora biti popunjen sa svim traženim podacima te dostavljen najkasnije 19. prosinca 2021. godine na e-mail: opcina-otok@st.t-com.hr

Po završetku savjetovanja svi će pristigli prijedlozi i primjedbe biti razmotreni te će biti sastavljen Izvještaj o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji će biti objavljen na web stranici Općine Otok www.trilj.hr

Nacrt prijedloga Proračuna Općine Otok za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu nalazi u privitku i čini sastavni dio ove objave.

Skip to content