Rezultati Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Otok za 2023. godinu

Financijska izvješća za 2023
28.04.2023
Odgovorno ljetovanje
05.07.2023
Financijska izvješća za 2023
28.04.2023
Odgovorno ljetovanje
05.07.2023

Na temelju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za potporu sukladno članku 12. Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Otok za razdoblje 2021. – 2025. godine, objavljenog dana 02.03.2023.godine na službenim web stranicama, Općina Otok objavljuje

REZULTATE

Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potporu iz Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Otok za 2023.godinu

I.

Rang lista podnositelja zahtjeva za potporu koji su udovoljili uvjetima Programa i Javnog poziva za 2023. godinu, a koji su utvrđeni sustavom rangiranja prijava po redoslijedu zaprimanja u odnosu na visinu osiguranih proračunskih sredstava nalazi se ispod.

II.

Javnom objavom ovih Rezultata na službenoj web stranici svi podnositelji zahtjeva se smatraju obaviještenima o rezultatu Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za potporu de minimis iz Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Otok, za 2023.godinu, sukladno članku 6. Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24.12.2013) te članak 6. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

NAPOMENA:

Podnositelji zahtjeva kojima u rezultatima potpore stoji naznaka UGOVOR dužni su doći od 19. – 23. lipnja 2023. g. potpisati ugovore u prostorije Općine Otok, svaki dan u vremenu od 8 do 14 sati, soba br. 5. Ukoliko ne potpišu ugovor smatrati će se da su odustali od potpore. Nakon što dostave račune kojima pravdaju nastali odobreni trošak odobreni iznos će im biti isplaćen.

Svi ostali podnositelji zahtjeva kojima u rezultatima potpore piše ODLUKA opravdali su trošak te će im se Odlukom načelnika isplatiti naznačeni iznos potpore.

Isplata slijedom Odluke načelnika biti će izvršena 12. lipnja 2023. godine na račune koje su podnositelji zahtjeva naznačili u zahtjevu.

Skip to content