PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2022.GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024.GODINU
29.12.2021
Odluka o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Otok
10.02.2022
PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2022.GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024.GODINU
29.12.2021
Odluka o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Otok
10.02.2022

Poštovani mještani Općine Otok,

Sukladno zakonskim obvezama za vrijeme trajanja mandata načelnika donosi se Provedbeni program Općine Otok za razdoblje 2022.- 2025.

Naša Općina je u proteklom razdoblju, zahvaljujući dosadašnjim ulaganjima u projekte koje smo zajednički planirali i uspješno proveli, postala uspješno i poželjno mjesto za življenje. Dokaz tome je i nedavno priznanje Hrvatske gospodarske komore „Zlatna stina“ kojeg smo dobili u kategoriji velikih općina za osobit doprinos gospodarstvu i razvoju općine. Cilj nam je ubuduće realizirati što više planiranih projekta i programa koji ovise o dostupnim sredstvima, Europskih, Nacionalnih, Županijskih i Vlastitih sredstva. Veliki projekti koji su već u izradi za koja su se osigurala sredstva biti će realizirani u ovom razdoblju.

Zacrtani ciljevi u ovom mandatnom razdoblju su: izgradnja sustava aglomeracije, sanacija, produljenje i proširenje prometnica gdje god je to potrebno i moguće, realizacija reverzibilne hidrocentrale Blace, kupnja ribogojilišta u Rudi, izgradnja nogostupa, pokretanje postupka za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda – kanalizacije u ostatku općine, proširenje svih groblja na području Općine, razvijanje područja s turističkim smještajnim kapacitetima, uređenje šetnica, staza i kupališta, izgradnja arheološkog parka Cetina, otvaranje komunalnog poduzeća. Planira se završiti rekonstrukcija Društvenog doma Udovičići i planinarskog doma Orlovac te proširiti/dograditi vrtić i jaslice u dječjem vrtiću Žabica. Unapređenje prometno komunalne infrastrukture uključuje sanaciju i izgradnju cesta, proširenje mosta na Cetini, izgradnju zaobilaznice, izgradnju pješačko-biciklističke staze u Borovini. Također, planirana je izgradnja i sanacija vodovodne mreže u dijelu naselja bez vodovodne mreže, projektiranje i uređenje sportskog centra u Gali. Ulaganja u turističku infrastrukturu uključuju projektiranje i izgradnju pješačkih poučnih staza uz obalu rijeke Cetine, izgradnju dječjih igrališta te vježbališta na otvorenom i drugo.

Svi zacrtani ciljevi i projekti financirat će se u provedbenom razdoblju 2021. – 2025. iz proračuna Općine i drugih nacionalnih i EU izvora financiranja.

Za uspješan i kvalitetan razvoj naše Općine pratit ćemo i prilagođavati ovaj program sa ciljem da niti jedan segment Općine i života u Općini ne smije biti zapostavljen kao ni naši sumještani. Mnogo toga je još za napraviti, ali mi se ne bojimo „zaorati“.

Načelnik

Dušan Đula

Skip to content