Dušni dan
02.11.2015
Obilježena uspomena na 24.godišnjicu Vukovarske tragedije
18.11.2015
Dušni dan
02.11.2015
Obilježena uspomena na 24.godišnjicu Vukovarske tragedije
18.11.2015

Don Marin Matijaca predvodio je misno slavlje u župi Ruda. Tijekom proslave zaštitnika župe, sv. Martina, kršteno je i jedno dijete.

Sv.Martin biskup, poznat je širom svijeta i u njegovu čast u svijetu je podignuto preko 400 crkava i kapelica.Mnoge Župe nose njegovo ime i mnogima je on nebeski zaštitnik.U dnevniku zapisa javnih osoba o kojima se misli da su samo roboti, nađene su misli” ako moj život nije bio vrijedan za drugoga onda je on gori nego smrt”.Iz tih riječi se može mnogo toga prenijeti na život sv.Martina i sa života sv.Martina na sve vjernike.Život nam je podaren i ima svoj redoslijed od starijih na mlađe, sa očeva i majki na djecu.Majka je ta koja je u mnogim situacijama pokazala odlučnost i hrabrost da se nosi sa problemima i one su usmjeravale naše živote.Sv.Martin je provodio život monaha i u svojoj torbi je imao bogatstvo “drago kamenje” koje su mnogi htjeli.Uzevši to kamenje jedan je vrativši ga natrag rekao ne želim da ovisim o dragom kamenju nego o onom dobrom što si sv.Martine pokazao odrekavši se sveg materijalnog.Kasno se krstio jer je tako status u društvu nalagao ali to ga nije sputavalo u dijeljenju sveg što je imao u korist onog kojem je pomoć bila potrebna.Živio je u vremenu kad se nije Isus priznavao kao Bog, nego se govorilo o više bogova. Bog nam je potreban svugdje a najviše u odgoju u kući.Iz obiteljske kuće nosimo nasade koje ćemo u mladice pustiti u Božjoj kući.Sv. Martin je mačem razrezao plašt i darovao ga za odjeću siromahu.To je čin koji je trajno obilježio put sv.Martina i pretvorio gaje u čovjeka koji dijeli i daje a ne samo da pribavlja sebi i previše.Treba stalno biti sv.Martin i pomagati u društvu i crkvi molitvom i dobrim djelima.Sv.Martin je često tamo gdje su krajnji putovi i granice dosega ali ih je uvijek za dobro svoje službe i svojih vjernika znao svladati i ispraviti.I kad se činilo da je na kraju ruba sv.Martin se pojavljivao tamo gdje drugi nisu htjeli i mogli.Išao je ohrabriti i pomagati-naglasio je u propovijedi don Mario Buljević vicerektor nadbiskupske bogoslovije.

Uz župnika Župe sv.Martina don Marina Matijacu svetoj misi prisustvovali su svećenici iz okolnih Župa na čelu sa dekanom Cetinskog dekanata don Stipom Ljubasom. U svoju Župu stigli su i bivši svećenici koji su službovali u Rudi kao i svećenici “ruckog” porijekla, don Branimir Projić, don Mirko Bitunjac, don Ante Bitunjac.

U zahvalnoj besjedi don Marin je posebno zahvalio dobročiniteljima za Župu sv.Martina:-Ivanu Rosandiću, Lovri i Bošku Kamberu te Trpimiru Botici.Oni su zajedno sa ostalim župljanima pomogli izradu vitraja na crkvenim prozorima.Izrađeno je sedam vitraja a treba ih izraditi još pet.

Tijekom svete mise kršteno je dijete Rosandić Ante i dobilo je ime Martin. U djedovo ime kao i u ime sv.Martina biskupa zaštitnika Župe sv.Martina u Rudi.Misno slavlje uveličao je mješoviti crkveni zbor.

{gallery}2015_11_11{/gallery}

Skip to content