Općini Otok 220 tisuća kuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, sportu i ostalih javnih potreba Općine Otok za 2022.godinu
04.11.2021
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Proračuna Općine Otok za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
19.11.2021
Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, sportu i ostalih javnih potreba Općine Otok za 2022.godinu
04.11.2021
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Proračuna Općine Otok za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
19.11.2021

created by dji camera

Središnji državni ured za demografiju dodijelio je Općini Otok 220 tisuća kuna slijedom Ugovora o dodjeli financijskih sredstava općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. Sredstva su utrošena na izdatke za radnike, prehranu djece i materijalne izdatke.

Općina Otok je od 1.9.2020. g uvela besplatan vrtić za svu djecu što je rezultiralo povećanim brojem upisane djece. Do tog datuma bilo je upisano 118 djece dok je ove godine upisano 148 djece, zaposlene su 3 dodatne osobe, otvoreno je novo odjeljenje u područnom vrtiću Ruda te su se dodijeljena sredstva iskoristila kako bi se postigla socijalna sigurnost obitelji s djecom kroz osiguravanje rada dječjih vrtića i promicanje društveno odgovornog ponašanja koje kreira pozitivno okruženje za obiteljski život te potiče mlade obitelji za ostanak u svojoj zajednici, prvenstveno u ruralnim i slabije razvijenim područjima/potpomognutim područjima. Također se utjecalo na smanjenje razlika među djecom različitog socioekonomskog statusa čime se postiže društvo jednakih mogućnosti za sve. Na taj način promiče se odgoj i obrazovanje koje aktivno potiče cjelovit individualni razvoj svakog djeteta i mlade osobe, promiče se društvenu jednakost i demokratske vrijednosti te snažno pridonosi društvenom i gospodarskom razvitku općine. Teži se uspostavi odgojno-obrazovnog sustava koji svakoj osobi omogućuje stjecanje znanja, vještina i stavova potrebnih za uspješan život u suvremenom društvu.

Općina Otok je ove godine prijavila i projekt proširenja i dogradnje jaslica i vrtića DV Žabica kako bi se dodatno osigurao prostor za smještaj jasličke djece koji ne postoji na području općine.

Skip to content