Financijski izvještaji 2024
15.04.2024
Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka Općine Otok za razdoblje 01. – 06. 2024.
24.04.2024
Financijski izvještaji 2024
15.04.2024
Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka Općine Otok za razdoblje 01. – 06. 2024.
24.04.2024

OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Otok temeljem programa osposobljavanja na radnom mjestu – POSAO +

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:112-01/23-01/12
URBROJ: 2181-36-02/1-24-03
Otok, 22. travnja 2024 .godine

Na temelju članka 46. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik Općine Otok” broj 05/21-pročišćeni tekst) i suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, načelnik Općine Otok raspisuje

OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Otok temeljem programa osposobljavanja na radnom mjestu – POSAO +

Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Otok radi obavljanja administrativnih poslova sukladno programu osposobljavanja na radnom mjestu, mjerama i ciljanim skupinama i potporama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2024. godini (polaznici programa POSAO +). Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci za obavljanje administrativnih poslova u Općini Otok.

Broj traženih radnika/ca: 1 osoba
Naziv radnog mjesta: administrativni referent
Vrsta zaposlenja: na određeno; osposobljavanje na radnom mjestu
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Razina obrazovanja: srednja škola 4 godine

Kratak opis poslova:
Administrativni poslovi sukladno programu osposobljavanja na radnom mjestu

Mjeru mogu koristiti:

  1. nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju, uključene u program POSAO +

Kandidati su dužni uz prijavnicu priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • životopis,
  • preslika osobne iskaznice,
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

Osobe koje se prijavljuju na oglas dužne su dostaviti svoju prijavu u roku 8 dana od objave na HZZ-u, a najkasnije do 30. travnja 2024. godine osobno ili putem pošte (preporučeno), na adresu:

Općina Otok, Trg dr.Franje Tuđmana 8, 21238 Otok s naznakom „Za oglas-osposobljavanje na radnom mjestu“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Oglas će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općine Otok.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, a sve ostale informacije mogu se dobiti na telefon 021/834-503.

OPĆINSKI NAČELNIK
Dušan Đula, v.r.

Skip to content