ODLUKA o raspisivanju prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Općine Otok – Srpanj 2020

Odluka o prestanku važenja Odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Orahovice i Općinsko vijeće Općine Otok
10.06.2020
Obvezatne upute broj LS-I – Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova – Srpanj 2020
10.06.2020
Odluka o prestanku važenja Odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Orahovice i Općinsko vijeće Općine Otok
10.06.2020
Obvezatne upute broj LS-I – Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova – Srpanj 2020
10.06.2020

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. lipnja 2020. godine donijela odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Općine Otok

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. i članka 6. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine, br. 144/12, 121/16 i 98/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. lipnja 2020. godine donijela

O D L U K U
o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Orahovice i Općinsko vijeće Općine Otok

Raspisuju se prijevremeni izbori za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice i članove Općinskog vijeća Općine Otok.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 12. srpnja 2020. godine.

Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 11. lipnja 2020. godine.

Klasa: 022-03/20-04/227
Urbroj: 50301-25/06-20-2
Zagreb, 4. lipnja 2020.

* Sve upute i obrasci dostupni su na službenim stranicama Državnog izbornog povjerenstva

ODLUKA
Obvezatne upute

Skip to content