ODLUKA o izradi i dopuni Urbanističkog Plana uređenja centra Otok
24.08.2018
ODLUKA o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća
24.08.2018
ODLUKA o izradi i dopuni Urbanističkog Plana uređenja centra Otok
24.08.2018
ODLUKA o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća
24.08.2018

Na temelju odredbe članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13 i 65/17), i članka 32. Statuta Općine Otok (Službeni glasnik Općine Otok 9/09 i 01/13), Općinsko vijeće Općine Otok na 10. sjednici, održanoj dana 10. srpnja 2018. godine, donosi ODLUKU o izradi Izmjena i dopuna Prostornog Plana Uređenja Općine Otok

Na temelju odredbe članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13 i 65/17), i članka 32. Statuta Općine Otok (Službeni glasnik Općine Otok 9/09 i 01/13), Općinsko vijeće Općine Otok na 10. sjednici, održanoj dana 10. srpnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Prostornog Plana Uređenja Općine Otok

ODLUKA o izradi Izmjena i dopuna Prostornog Plana Uređenja Općine Otok

Skip to content