Odluka o prestanku važenja Odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Orahovice i Općinsko vijeće Općine Otok

Pokrenimo Otok – P_OTOK
09.06.2020
ODLUKA o raspisivanju prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Općine Otok – Srpanj 2020
10.06.2020
Pokrenimo Otok – P_OTOK
09.06.2020
ODLUKA o raspisivanju prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Općine Otok – Srpanj 2020
10.06.2020

Na temelju članka 6. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, br. 144/12, 121/16, 98/19 i 42/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. travnja 2020. godine donijela

ODLUKU
O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA GRADSKO VIJEĆE GRADA ORAHOVICE I OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OTOK

I.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Orahovice i Općinsko vijeće Općine Otok (»Narodne novine«, broj 28/20).

II.
Prijevremeni izbori za Gradsko vijeće Grada Orahovice i Općinsko vijeće Općine Otok održat će se po prestanku posebnih okolnosti koje su nastupile proglašavanjem epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a najkasnije u roku od 90 dana od dana prestanka tih okolnosti.

III.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/127
Urbroj: 50301-25/16-20-2
Zagreb, 9. travnja 2020.
Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

ODLUKA

Skip to content