Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – TOMISLAV BILOKAPIĆ – Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu

Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – JOZO OMRČEN ČEKO – Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu
30.03.2016
Gradišćanski Hrvati posjetili Župu sv.Luke u Otoku
09.05.2016
Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – JOZO OMRČEN ČEKO – Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu
30.03.2016
Gradišćanski Hrvati posjetili Župu sv.Luke u Otoku
09.05.2016

Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – TOMISLAV BILOKAPIĆ – Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu

Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – TOMISLAV BILOKAPIĆ – Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu

TOMISLAV BILOKAPIĆ – Izvješće o primljenim donacijama za 2015. godinu
TOMISLAV BILOKAPIĆ – Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu
TOMISLAV BILOKAPIĆ – Bilješke uz financijski izvještaj za 2015. godinu

Skip to content