Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – LACO NEDILJKO – Izmjena i dopuna financijskog plana za 2016.

Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – BOTICA MARIJAN – Izmjena i dopuna financijskog plana za 2016.
05.07.2016
Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – BOTICA MARIJAN – Izvješće o primljenim donacijama 1-6 mjesec 2016.
05.07.2016
Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – BOTICA MARIJAN – Izmjena i dopuna financijskog plana za 2016.
05.07.2016
Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – BOTICA MARIJAN – Izvješće o primljenim donacijama 1-6 mjesec 2016.
05.07.2016

Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – LACO NEDILJKO – Izmjena i dopuna financijskog plana za 2016.

Objava nezavisnog člana općinskog vijeća – LACO NEDILJKO – Izmjena i dopuna financijskog plana za 2016.

LACO NEDILJKO – Izmjena i dopuna financijskog plana za 2016.

Skip to content