Obvezatne upute broj LS-I – Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova – Srpanj 2020
10.06.2020
Pravovaljane kandidacijske liste i zbirne liste – Srpanj 2020
26.06.2020
Obvezatne upute broj LS-I – Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova – Srpanj 2020
10.06.2020
Pravovaljane kandidacijske liste i zbirne liste – Srpanj 2020
26.06.2020

Pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU

KLASA:013-01/20-01/07
URBROJ: 2181/1-12-01/570-20-2
Split, 11 lipnja. ožujka 2020.

Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za opću upravu, temeljem članka 23. st. 4. Zakona o registru birača (“Narodne novine” broj 144/2012, 105/15 i 98/19), donosi

OBJAVU BIRAČIMA

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 4. lipnja 2020. godine, a koja stupa na snagu 11. lipnja 2020. raspisani su izbori za Općinsko vijeće Općine Otok.

Za dan provedbe izbora odredena je
nedjelja 12. srpnja 2020.

Temeljem članka 24. Zakona o registru birača pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača.

Birači mogu pregledati odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača u Upravnom odjelu za opću upravu Sinj svakim radnim danom u radno vrijeme ureda najkasnije 10 dana prije dana odredenog za održavanje izbora.

Zahtjevi za dopunu ili ispravak podataka u registru birača mogu se podnositi

zaključno do 1. srpnja 2020.

Državljani drugih država članica Europske unije, koji imaju prebivalište ili privremeni boravak prema Zakonu o strancima, u Općini Otok imaju pravo ostvariti svoje biračko pravo u Republici Hrvatskoj na prijevremenim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Otok.

Kako bi ostvarili biračko pravo, dužni su podnijeti zahtjev za upis u registar birača Upravnom odjelu za opću upravu u Sinju najkasnije 30 dana prije dana održavanja izbora, dakle do

12. lipnja 2020.

    Uz zahtjev za upis u registar birača prilaže se:

  1. Izjava ovjerena kod javnog bilježnika u kojoj je navedeno:
    – državljanstvo, adresa prebivališta ili privremenog boravka na području Općine Otok
    – da nije lišen prava glasovanja u državi članici europske unije čiji je državljanin
    – preslika inozemne identifikacijske isprave.

Na mrežnoj stranici Ministarstva uprave https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/ biračima je omogučena provjera svojih podataka upisanih u registar birača.

Popis birača sastavlja se za svake izbore, a sadrži birače koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeće osobne iskaznice.

Birači na lokalnim izborima mogu glasovati samo u mjestu svog prebivališta.

Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrde da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mcgu na dan izbora dobiti potvrdu za glasovanje u Upravnom odjelu za opću upravu Sinj.

OBJAVA BIRAČIMA

Skip to content