NOVOSTI I DOGAĐANJA

1. prosinca 2022.

Potpisan Ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Općina Otok je 03.11.2022.godine sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisala UGOVOR br.2022/028910 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog […]
30. studenoga 2022.

Potpisan sporazum o dodjeli računalne opreme koju će koristiti službenici upravnih tijela

Općina Otok je 31.10. 2022.godine sa Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine potpisala SPORAZUM o dodjeli računalne opreme koju će koristiti službenici upravnih tijela nakon […]
25. studenoga 2022.

Oglas za prijam u službu – upute kandidatima

25. studenoga 2022.

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE OTOK ZA 2022. GODINU

22. studenoga 2022.

Oglas za prijam u službu na radno mjesto višeg stručnog suradnika/suradnice za financije i proračun – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Otok raspisala je oglas za prijam u službu na radno mjesto višeg stručnog suradnika/suradnice za […]
17. studenoga 2022.

Javni poziv za dostavu ponuda za zakup kućica u sklopu manifestacije “Advent u Otoku 2022.”

Na temelju Odluke o održavanju manifestacije „Advent u Otoku 2022.“, KLASA:610-01/22-01/08, URBROJ:2181-36-02/1-22-01 od 17. studenoga 2022. godine, Općinski načelnikOpćine Otok objavljujeJavni pozivza dostavu ponuda za zakup […]
16. studenoga 2022.

Besplatan prijevoz za studente

Općina Otok će financirati troškove prijevoza redovnih i izvanrednih studenata sa prebivalištem na području Općine Otok za akademsku godinu 2022./2023. Radi ostvarivanja prava na financiranje troškova […]
10. studenoga 2022.

Etički kodeks

8. studenoga 2022.

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI, SPORTU I OSTALIH JAVNIH POTREBA OPĆINE OTOK ZA 2023.G.

Skip to content