Besplatan prijevoz studentima s područja Općine Otok
31.10.2023
Općina Otok obnovila komunalnu opremu sredstvima Ministarstva prostornog uređenja
08.11.2023
Besplatan prijevoz studentima s područja Općine Otok
31.10.2023
Općina Otok obnovila komunalnu opremu sredstvima Ministarstva prostornog uređenja
08.11.2023

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:604-01/23-01/ 01
URBROJ: 2181-36-02/1-23-2
Otok, 08. studenog 2023.god.

Temeljem članka 2. Pravilnika o odobravanju stipendija studentima s područja Općine Otok (Službeni glasnik Općine Otok, broj 06/08), Općinski načelnik Općine Otok, dana 08. studenog 2023.g., oglašava

NATJEČAJ za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija
u 2023/2024. godini

OPĆI UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJA
Općina Otok će u školskoj/akademskoj godini 2023./2024. dodijeliti stipendije u iznosu od 80,00 eura mjesečno svim učenicima poljoprivredne i veterinarske srednje škole i studentima koji su redovno upisali školsku/akademsku godinu i imaju prebivalište na području Općine Otok.
Stipendija će se isplaćivati od 01. listopada 2023. pa zaključno sa mjesecom lipnjem 2024. godine.
Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti učenici i studenti koji ponavljaju godinu, koji se
obrazuju uz rad, ili su korisnici nekog drugog oblika novčane potpore s osnova školovanja.
Apsolventski staž financirat će se 6 mjeseci od početka istog.

PODNOSITELJI ZAHTJEVA
Studenti i učenici, državljani Republike Hrvatske sa prijavljenim prebivalištem na području Općine Otok, koji su redovito upisali školsku/akademsku godinu 2023/2024.

Uz zahtjev svi podnositelji prilažu:

• Potvrdu o prebivalištu za podnositelja zahtjeva ili preslika osobne iskaznice
• Izjavu da nisu korisnici nekog drugog oblika novčane potpore
• IBAN broj računa

Podnositelj koji redovito polazi poljoprivredno i veterinarsko usmjerenje srednje škole prilaže:
• Potvrdu o redovnom upisu u školsku godinu 2023/2024.

Podnositelj, student prve godine visokoškolske ustanove, prilaže:
• Presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole
• Potvrdu o redovnom upisu u akademsku godinu 2023/2024 izdanu od strane
visokoškolske ustanove
• Potvrdu o prebivalištu za roditelje ili presliku osobne iskaznice

Podnositelj, student (2, 3, 4, i 5 godina) koji je završio prethodnu godinu na
visokoškolskoj ustanovi, prilaže:
• Potvrdu o redovnom upisu u akademsku godinu 2023/2024 (iz koje je vidljivo da je
upisana sljedeća godina)


OSTALI UVJETI
Dobitnici stipendije Općine Otok ne mogu istovremeno primati neku drugu stipendiju. Ako tijekom ugovornog razdoblja stipendiranja ostvare neku drugu stipendiju obavezni su Općini Otok vratiti primljeni dio od ukupnog iznosa stipendije.
Prijavom na Natječaj kandidati daju suglasnost nadležnom upravnom tijelu da se njihovi osobni podaci mogu prikupljati, provjeravati, obrađivati, koristiti, čuvati i objaviti na prijedlogu rang-liste odnosno na popisu kandidata i popisu podnositelja koji će biti objavljeni na internetskoj stranici Općine Otok te daju suglasnost da se osobni podaci mogu obrađivati, koristiti i čuvati sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka, a u svrhu ostvarivanja prava na Stipendiju Općine Otok za 2023./2024. školsku/akademsku godinu.
Kandidati daju suglasnost nadležnom gradskom upravnom tijelu za prikupljanje i korištenje kontakt podataka u svrhu ostvarivanja prava na Stipendiju, korištenje Stipendije i ispunjavanje obveza iz ugovora o korištenju Stipendije.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Prijave s kompletnom traženom dokumentacijom podnose se zaključno do 28.11.2023. g.


e mailom na studenti@opcina-otok.hr
ili na adresu:
Općina Otok
Trg dr. Franje Tuđmana 8
21238 Otok
(s naznakom – za stipendije)

ODLUKA O DODJELI
Rezultati natječaja će biti objavljeni na oglasnoj ploči i službenoj stranici Općine Otok (www.opcina-otok.hr) u roku 30 dana od zaključivanja natječaja.
Nakon isteka natječajnog roka dokumenti priloženi uz prijavu ne vraćaju se kandidatima.
Prava i obveze korisnika stipendije i Općine Otok regulirat će se posebnim ugovorom o stipendiranju.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Dušan Đula, v.r.

Skip to content