Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u šk./ak.god.2021/2022

Isplata naknade za troškove ogrjeva
05.10.2021
5. sjednica Općinskog vijeća Općine Otok
28.10.2021
Isplata naknade za troškove ogrjeva
05.10.2021
5. sjednica Općinskog vijeća Općine Otok
28.10.2021

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA OTOK

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:604-02/21-01/ 01  

URBROJ: 2175/04-02-21-2

Otok, 20. listopada 2021.godine

Temeljem članka 2. Pravilnika o odobravanju stipendija studentima s područja Općine Otok (Službeni glasnik Općine Otok, broj 06/08), Općinski načelnik Općine Otok, dana 20. listopada 2021.g., oglašava

JAVNI  POZIV

za prikupljanje zahtjeva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

u 2021/2022. godini

OPĆI UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJA

Stipendije dodjeljuje Općina Otok  učenicima (poljoprivredne i veterinarske srednje škole) i svim studentima koji su redovito upisali školsku/akademsku 2021/2022 godinu.

Stipendija će se isplaćivati od 01. listopada 2021. pa zaključno sa mjesecom lipnjem 2022. godine.

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti učenici i studenti koji ponavljaju godinu, koji se obrazuju uz rad, ili su korisnici nekog drugog oblika novčane potpore s osnova školovanja.

Apsolventski staž financirat će se 6 mjeseci od početka istog.

PODNOSITELJI ZAHTJEVA

Studenti i učenici, državljani Republike Hrvatske sa prijavljenim prebivalištem na području Općine Otok, koji  su redovito upisali školsku/akademsku godinu 2021/2022.

Uz zahtjev svi podnositelji prilažu:

  • Potvrdu o prebivalištu za podnositelja zahtjeva ili preslika osobne iskaznice i original na uvid
  • Izjavu da nisu korisnici nekog drugog oblika novčane potpore
  • IBAN broj računa

Podnositelj, koji redovito polazi poljoprivredno i veterinarsko usmjerenje srednje škole prilaže:

  • Potvrdu o redovnom upisu u školsku godinu 2021/2022.

Podnositelj, student prve godine visoko školske ustanove, prilaže:

  • Presliku domovnice
  • Presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole
  • Potvrdu o  redovnom upisu u akademsku godinu 2021/2022 izdanu od strane visoko školske ustanove
  • Potvrdu o prebivalištu za roditelje ili presliku osobne iskaznice i original na uvid

Podnositelj, student (2, 3, 4, i 5 godina) koji je završio prethodnu godinu na visokoškolskoj ustanovi, prilaže:

  • Potvrdu o redovnom upisu u akademsku godinu 2021/2022 (iz koje je vidljivo da je upisana sljedeća godina)

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Prijave se podnose u prostorijama Općine Otok, Trg dr.Franje Tuđmana 8, u roku od petnaest (15) dana od dana objave Obavijesti – Poziva  (zaključno s danom 05. 11. 2021.g.),  svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

                                                                                              Općinski načelnik:

                                                                                               Dušan Đula, v.r.

Skip to content