Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Otok za 2023. g.

Besplatna pravna pomoć
22.09.2023
Odluka o poništenju Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Otok
16.10.2023
Besplatna pravna pomoć
22.09.2023
Odluka o poništenju Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Otok
16.10.2023

Općina Otok objavljuje poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Otok za 2023. godinu.
Javna priznanja Općine Otok su:
a) priznanje počasnog građanina Općine Otok,
b) nagrada Općine Otok,
c) plaketa Općine Otok.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se najkasnije do 05. listopada 2023. godine. Pismene prijedloge sa obrazloženjem
zainteresirani mogu dostaviti na adresu: Općina Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok (za dodjelu javnih priznanja).
OPĆINA OTOK
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA :061-01/23-01/01
URBROJ:2181-36-02-23-01
Otok, 25. rujna 2023. god.
Općinski načelnik:
Dušan Đula, v.r

Skip to content