Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Otok za 2023.g.

Poziv na testiranje
25.02.2023
Financijsko izvješće za razdoblje 1-12/2022
13.03.2023
Poziv na testiranje
25.02.2023
Financijsko izvješće za razdoblje 1-12/2022
13.03.2023

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Otok za  2023.g. za Mjere:

1.           POTPORA INVESTICIJAMA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA

1.1.       Ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata za držanje muznih krava, ovaca i koza

1.2.       Ulaganje u izgradnju i rekonstrukciju objekata za skladištenje voća i povrća te nabavu opreme za berbu, sortiranje, pakiranje i skladištenje voća i povrća

1.3.       Ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje plastenika i staklenika (minimalna površina 150 m2) za proizvodnju voća, povrća, cvijeća i sl.

1.4.       Ulaganje u podizanje ili obnovu trajnih nasada

1.5.       Potpora očuvanju i proširenju stočnog fonda

1.6.       Potpora očuvanju i proširenju pčelinjeg fonda

1.7.       Potpora za nabavku nove opreme, alata i strojeva za razvoj poljoprivredne proizvodnje

2.           POTPORA INVESTICIJAMA U PRERADU I TRŽENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

2.1.       Potpore ulaganju u preradu vlastitih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu

3.           POTPORA ZA PROMOCIJU I PLASMAN POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

3.1.       Potpora za sudjelovanje na sajmovima/manifestacijama

Potpore se dodjeljuju sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013.i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21.veljače 2019. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL. L. 352, 24. prosinca 2013.)

NAČIN, ROK I MJESTO DOSTAVE PRIJAVA

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol Općine Otok u zatvorenoj omotnici, s nazivom i adresom podnositelja, na slijedeću adresu:

Općina Otok, Jedinstveni upravni odjel, Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok

„POTPORA – Mjera ___“ (navesti vrstu potpore za koju se traži novčana sredstva) 

Rok za podnošenje  popunjenih Zahtjeva s traženom dokumentacijom  je od dana objave Javnog  poziva  do  30.  travnja 2023. godine.

Nepravovremeni i nepotpuni Zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.

Skip to content