Općina Otok nabavila traktor i ralicu
10.02.2020
Što svi trebamo znati o coronavirusu?
25.02.2020
Općina Otok nabavila traktor i ralicu
10.02.2020
Što svi trebamo znati o coronavirusu?
25.02.2020

Općina Otok u 2020.g. sudjeluje u Programu sufinanciranja nabave sadnog materijala kako bi se poljoprivrednim proizvođačima omogućila povoljnija nabava materijala za podizanje novih nasada. Cilj Programa je podizanje novih višegodišnjih nasada vinove loze i voćnjaka.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 320-01/20-01/01
Ur. broj:2175/04-02-20-03
U Otoku, 12.02. 2020.godine

Na temelju Programa potpore poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu sadnog materijala na području Općine Otok (2017.-2020.), Općina Otok objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za nabavu sadnog materijala u 2020.godini
na području Općine Otok

Predmet Javnog poziva

Općina Otok u 2020.g. sudjeluje u Programu sufinanciranja nabave sadnog materijala kako bi se poljoprivrednim proizvođačima omogućila povoljnija nabava materijala za podizanje novih nasada. Cilj Programa je podizanje novih višegodišnjih nasada vinove loze i voćnjaka.

Pozivaju se zainteresirani poljoprivredni proizvođači s područja Općine Otok da podnesu prijave za sudjelovanje u realizaciji programa nabave i sufinanciranja sadnog materijala u 2020. godini po principu plaćanja: Splitsko-dalmatinska županija, Općina Otok i korisnik po 1/3 od ukupnog iznosa.

  Korisnici mogu biti fizičke/pravne osobe, obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju:

 • sjedište odnosno prebivalište na području Općine Otok i čija se proizvodnja odvija na području Općine Otok,
 • podmirene financijske obveze prema općinskom proračunu,
 • namjeru zasaditi najmanje 1000 m2 zemljišta s tim da poljoprivredne rudine ne zauzimaju više od 5% površine,
 • namjeru zasaditi najmanje 500 loza ili 30 stabala voća,
 • poljoprivredno zemljište mora biti upisano u ARCOD sustav.

Pojam obiteljska poljoprivredna gospodarstva obuhvaća: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovog Poziva i Programa, a za koje podnositelj nije koristio sredstva Državnog Proračuna, drugih programa Općine Otok ili drugih izvora financiranja.

Potrebna dokumentacija

Prijave će se zaprimati u prostorijama Općine Otok u Otoku, Trg dr.Franje Tuđmana 8.

  Uz obrazac Prijave prilaže se slijedeća dokumentacija:

 • preslika osobne iskaznice (fizičke osobe), obrtnice (obrti) ili rješenja o registraciji (pravne osobe).
 • preslika iskaznice ili Rješenja iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava,
 • preslika posjedovnog lista ili odgovarajućeg ugovora ili isprave za korištenje zemljišta na kojem će se obaviti sadnja prijavljenog sadnog materijala .

Po potrebi može se zatražiti dodatna dokumentacija i obrazloženje.

Način, rok i mjesto dostave ponuda

Prijave se dostavljaju neposredno na protokol ili poštom na adresu općine Otok:
Općina Otok,Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok
Rok za podnošenje prijava je do 24. veljače 2020. godine.

Načelnik:
Dušan Đula, v.r.

JAVNI POZIV
OBRAZAC PRIJAVE

Skip to content