Javni poziv za podnošenje prijava za nabavu sadnog materijala u 2017. godini na području Općine Otok

Šumski zakon – Knjiga Zdenke Bilobrk-nalazi se portalu: Amazon-com
17.03.2017
Kapelica sv. Josipu podignuta u Ovrlji
20.03.2017
Šumski zakon – Knjiga Zdenke Bilobrk-nalazi se portalu: Amazon-com
17.03.2017
Kapelica sv. Josipu podignuta u Ovrlji
20.03.2017

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 320-01/17-01/02
Ur. broj:2175/04-02-17-01
U Otoku, 14.03. 2017.godine

Na temelju Programa potpore poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu sadnog materijala na području Općine Otok (2017.-2020.), Općina Otok objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za nabavu sadnog materijala u 2017.godini
na području Općine Otok

Predmet Javnog poziva

Općina Otok u 2017.g. sudjeluje u Programu sufinanciranja nabave sadnog materijala kako bi se poljoprivrednim proizvođačima omogućila povoljnija nabava materijala za podizanje novih nasada. Cilj Programa je podizanje novih višegodišnjih nasada vinove loze i voćnjaka.

Pozivaju se zainteresirani poljoprivredni proizvođači s područja Općine Otok da podnesu prijave za sudjelovanje u realizaciji programa nabave i sufinanciranja sadnog materijala u 2017. godini po principu plaćanja: Splitsko-dalmatinska županija, Općina Otok i korisnik po 1/3 od ukupnog iznosa.

  Korisnici mogu biti fizičke/pravne osobe, obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju:

 • sjedište odnosno prebivalište na području Općine Otok i čija se proizvodnja odvija na području Općine Otok,
 • podmirene financijske obveze prema općinskom proračunu,
 • namjeru zasaditi najmanje 1000 m2 zemljišta s tim da poljoprivredne rudine ne zauzimaju više od 5% površine,
 • namjeru zasaditi najmanje 500 loza ili 30 stabala voća,
 • poljoprivredno zemljište mora biti upisano u ARCOD sustav.

Pojam obiteljska poljoprivredna gospodarstva obuhvaća: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovog Poziva i Programa, a za koje podnositelj nije koristio sredstva Državnog Proračuna, drugih programa Općine Otok ili drugih izvora financiranja.

Potrebna dokumentacija:

  Prijave će se zaprimati u prostorijama Općine Otok u Otoku, Trg dr.Franje Tuđmana 8.
  Uz obrazac Prijave prilaže se slijedeća dokumentacija:

 • preslika osobne iskaznica (fizičke osobe), obrtnice (obrti) ili rješenja o registraciji (pravne osobe).
 • preslika posjedovnog lista ili odgovarajućeg ugovora ili isprave za korištenje zemljišta na kojem će se obaviti sadnja prijavljenog sadnog materijala .

Po potrebi Povjerenstvo za obradu zahtjeva može zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženje.

Način, rok i mjesto dostave ponuda

Prijave se dostavljaju neposredno na protokol ili poštom na adresu općine Otok:
Općina Otok,Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok

Rok za podnošenje prijava je do 31. ožujka 2017. godine.

Načelnik:
Branko Samardžić, v.r.

JAVNI POZIV – NABAVA SADNOG MATERIJALA U 2017. GODINI
OBRAZAC PRIJAVE – NABAVA SADNOG MATERIJALA U 2017. GODINI – (.PDF)
OBRAZAC PRIJAVE – NABAVA SADNOG MATERIJALA U 2017. GODINI – (WORD)
PROGRAM_POTPORE – NABAVA SADNOG MATERIJALA U 2017. GODINI

Skip to content