JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste “Živinić – Topčin Dolac” u K.o. Otok

Izvješće člana općinskog vijeća – SAMARDŽIĆ IVANA – Program za mandatno razdoblje / Plan rada / Financijski plan za 2017 / Izvješće o primljenim donacijama za 2017. godinu
15.07.2017
Proslava 302.obljetnice bitke na “Dugišu” i 2. obljetnice otkrivanja Spomenika hrvatskom branitelju
19.07.2017
Izvješće člana općinskog vijeća – SAMARDŽIĆ IVANA – Program za mandatno razdoblje / Plan rada / Financijski plan za 2017 / Izvješće o primljenim donacijama za 2017. godinu
15.07.2017
Proslava 302.obljetnice bitke na “Dugišu” i 2. obljetnice otkrivanja Spomenika hrvatskom branitelju
19.07.2017

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.o. Otok.

Na temelju članka 131.-133. Zakona o cestama ( NN 84/11 ), objavljujemo

JAVNI POZIV
nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste „Živinić – Topčin Dolac“ u K.o. Otok

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.o. Otok.

Oznaka ceste: Živinić – Topčin Dolac
Opis dionice: od spoja na ŽC 6082 do kraja K.O. Otok u dužini od 1300 m.

Datum započinjanja radova: 21.07.2017. god.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih cesta izraditi će ovlašteni inženjer geodezije Nadomir Križanović (Geo182), GEOIN – SPLIT d.o.o. Split, Doverska 10.

Općina Otok započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na susjednim česticama mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana: 21.07.2017. god., u 10.00 sati na u prostorijama Općine Otok.

JAVNI POZIV – evidentiranjenerazvrstane ceste “Živinić – Topčin Dolac”

Skip to content