Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za financije i proračun u Jedinstveni upravni odjel Općine Otok

OBAVIJEST o isplati  naknade za troškove ogrjeva
19.10.2023
Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Otok
31.10.2023
OBAVIJEST o isplati  naknade za troškove ogrjeva
19.10.2023
Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Otok
31.10.2023

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Otok, raspisuje

Javni natječaj

za prijam u službu višeg stručnog suradnika za financije i proračun u Jedinstveni upravni odjel Općine Otok – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Skip to content