Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za financije i proračun u Jedinstveni upravni odjel Općine Otok
31.10.2023
Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za projekte, prostorno planiranje i komunalni sustav u Jedinstveni upravni odjel Općine Otok
31.10.2023
Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za financije i proračun u Jedinstveni upravni odjel Općine Otok
31.10.2023
Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za projekte, prostorno planiranje i komunalni sustav u Jedinstveni upravni odjel Općine Otok
31.10.2023

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), općinski načelnik Općine Otok, raspisuje

Javni natječaj

za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Otok – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Skip to content