JAVNA RASPRAVA o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja centra naselja Otok – dio

Aglomeracija
25.04.2019
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu
23.05.2019
Aglomeracija
25.04.2019
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu
23.05.2019

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA:350-02/18-01/02
URBROJ.: 2175/04-03-18-25

Otok 2. svibnja 2019. godine

Temeljem članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) Općina Otok objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja centra naselja Otok – dio

1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja centra naselja Otok – dio provesti će se u razdoblju od 13. svibnja do 24. svibnja 2019. godine.

2. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je Javni uvid o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja centra naselja Otok – dio svakim radnim danom u vremenu od 9:00 do 12:00 sati i to u prostorijama općine Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8.

3. Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja centra naselja Otok – dio održati će se 16. svibnja u 11:00 sati, u prostorijama Općine Otok.

4. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja centra naselja Otok – dio mogu se upisivati u Knjigu primjedbi na mjestu održavanja javnog uvida za vrijeme njegova trajanja, dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili pisanim putem uputiti nositelju izrade – Općina Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21 238 Otok do zaključenja javne rasprave 24. svibnja 2019. godine.

Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi te da svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge čitljivo napisane dostave u roku određenom u ovoj objavi.

Pročelnica
Zorica Šentija

Skip to content