IZVJEŠĆE o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima na dokomentaciju o nabavi

Čestitka općinskog načelnika povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja
04.08.2017
Požar u podnožju Kamešnice
11.08.2017
Čestitka općinskog načelnika povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja
04.08.2017
Požar u podnožju Kamešnice
11.08.2017

Općinski načelnik donio je Izvješće prije pokretanja postupka javne nabave radova Gradnje nogostupa uz županijsku cestu ŽC 6082

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 340-03/17-01/02
Urbroj:2175/04-02-17-02
Otok, 08.08.2017. godine

Temeljem članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016) Općina Otok kao javni naručitelj objavljuje

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA NA DOKOMENTACIJU O NABAVI

    Općina Otok sukladno članku 198. ZJN 2016, prije pokretanja postupka javne nabave radova Gradnje nogostupa uz županijsku cestu ŽC 6082, dionica: Otok-Gala s instalacijama JR i EE – KB 20(10)kV Otok-Obrovac Sinjski upućenim javnim pozivom od 31.07. 2017. godine pozvala je zainteresirane gospodarske subjekte na prethodno savjetovanje o dijelovima Dokumentacije o nabavi radova i to:

  • opisu predmeta nabave,
  • tehničkim specifikacijama predmeta nabave,
  • kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata,
  • kriterijima za odabir ponude i
  • posebnim uvjetima za izvršenje ugovora.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 07. kolovoza 2017.godine.

U provedenom postupku prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima nije bilo primjedbi i prijedloga na objavljenu Dokumentaciju o nabavi.

OPĆINSKI NAČELNIK
Dušan Đula, v.r.

IZVJEŠĆE o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima na dokomentaciju o nabavi

Skip to content