Financijsko izvješće 1-9 2020 općina Otok
09.10.2020
Proslava blagdana Svetog Luke i Dana Općine
15.10.2020
Financijsko izvješće 1-9 2020 općina Otok
09.10.2020
Proslava blagdana Svetog Luke i Dana Općine
15.10.2020

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Općina Otok nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice Općine Otok koje se nalaze na adresi  opcina-otok.hr.

Stupanj usklađenosti

Mrežne stranice Općine Otok https://www.opcina-otok.hr/ djelomično su usklađene sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Pojedine PDF datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata. Riječ je o zapisnicima  ili izvješćima koji nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana.
  • Pojedine poveznice nemaju prikladni opis.

Općina Otok radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava je sastavljena (datum) godine prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Otok.
Izjava je zadnji put preispitana 12.10.2020. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ove mrežne stranice ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Otok.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Općine Otok korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: opcina-otok@st.t-com.hr, telefona 021/834-503 ili pošte na adresu Općina Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok dalmatinski.

Postupak praćenja provedbe propisa

Službenica za informiranje Općine Otok je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Skip to content