Financiranje nabave dodatnih obrazovnih materijala (radne bilježnice i likovne mape) za 2022/2023 šk.god. učenicima osnovne škole na području Općine Otok

Javni poziv za sudjelovanje u realizaciji nabave radnih bilježnica za učenike osnovne škole za 2022/2023 šk.god.
28.07.2022
Odluka o poništenju Javnog natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
04.08.2022
Javni poziv za sudjelovanje u realizaciji nabave radnih bilježnica za učenike osnovne škole za 2022/2023 šk.god.
28.07.2022
Odluka o poništenju Javnog natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
04.08.2022

Općina Otok financirat će nabavu dodatnih obrazovnih materijala (radne bilježnice i likovne mape) za 2022./2023. školsku godinu svim učenicima/učenicama osnovnih škola od I.–VIII. razreda, koji pohađaju osnovnu školu na području Općine Otok i koji zajedno s roditeljem/skrbnikom, imaju prebivalište na području Općine Otok.

Prijave za izdavanje vaučera zaprimat će se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Otok od 22. kolovoza do 02. rujna 2022.g. Prijava treba sadržavati ime i prezime roditelja/skrbnika i učenika, razred, adresu i broj osobne iskaznice roditelja/skrbnika.

Skip to content