17. rujna 2017.

Načelnik Općine Otok

Dušan Đula,  Općinski načelnik Mandatno razdoblje: 2021. – 2025. godine Prethodno mandatno razdoblje: 2017.- 2021. godine Tel: 021 834 503 Email: opcina-otok@st.t-com.hr
1. rujna 2021.

Zamjenik načelnika Općine Otok

Za mandatni period 2021.-2025. Općina Otok nema zamjenika načelnika. Email: opcina-otok@st.t-com.hr
12. kolovoza 2020.

Općinsko vijeće

Prema članku 35. Statuta općine Otok, općinsko vijeće ima 15 vijećnika. Sastav Općinskog vijeća općine Otok: Lista grupe birača – Dušan Đula1. Marino Marijanović – predsjednik Općinskog […]
7. rujna 2017.

Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima. Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik/ca […]
7. srpnja 2017.

Službenica za informiranje

RATKA AJDUČIĆ, dipl.ing.Privremena Pročelnica JUO-asoba 3Adresa: Trg dr.Franje Tuđmana 8Tel: 021 666 637Fax: 021 835 088E-mail: opcina-otok@st.t-com.hr
7. rujna 2015.
GRB OPĆINE OTOK

Grb i zastava

Likovno rješenje grba i zastave Općine Otok temelji se povijesno-geografskom naslijeđu potkamešničkog dijela Cetinske krajine gdje je devedesetih godina 20. stoljeća ustrojena općina Otok. GRB OPĆINE […]
7. rujna 2015.

Statut općine Otok

7. srpnja 2020.

Općinsko vijeće

9. lipnja 2021.

Poziv na konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA  ŽUPANIJA  OPĆINA OTOK JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                KLASA: 021-05/21-02/4 URBROJ:2175/04-03-21-02 Otok, 4. lipnja 2021. Godine   Na temelju članka 87. Zakona o lokalnim izborima […]
Skip to content