22.12.2023

21. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA OTOK OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 024-01/23-02/08 URBROJ: 2181-36-01/1-23-01 Otok, 20. prosinca 2023. god.                                                                                                                                     – vijećnicima Općinskog vijeća                                                                                          – […]
Skip to content