5. rujna 2022.

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Otok 2022

15. travnja 2021.

ODLUKA o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Otok

Kontakt informacije skloništa u kojem se zbrinjavaju napuštene životinje s područja Općine Otok: NO KILL sklonište, Animalis Centrum d.o.o., na lokaciji Ivana Pavla II 47A, 21212 […]
24. listopada 2019.

ODLUKA o “Komunalnom redu”

24. listopada 2019.

ODLUKA o “Komunalnoj naknadi”

24. listopada 2019.

ODLUKA o “Komunalnom doprinosu”

Skip to content