03.02.2020

ODLUKA da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Otok

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetni Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Otok neće imati značajne negativne […]
Skip to content