12. listopada 2020.

Izjava o pristupačnosti

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI Općina Otok nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela […]
3. veljače 2020.

ODLUKA da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Otok

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetni Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Otok neće imati značajne negativne […]
12. studenoga 2019.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Otok za 2019.g.

12. studenoga 2019.

Odluka o neprihvaćanju Prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Otok za 2019. godinu

27. siječnja 2020.

Službeni glasnik Općine Otok – Broj 01/20 – 02. siječnja 2020.

Objavljen 02.siječnja 2020. godine – 1. Odluka o financiranju redovnih i nužnih rashoda općine Otok za razdoblje 1-3/2020.g. 2. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja […]
12. studenoga 2019.

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Otok za 2019. godinu

17. rujna 2019.

ODLUKA o općinskim porezima općine Otok

26. lipnja 2019.

ODLUKE o porezima

Porezi općine Otok su: Porez na potrošnju, Porez na kuće za odmor, Porez na tvrtku ili naziv, Porez na korištenje javnih površina
23. svibnja 2019.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu

Zaključak i Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Otok za 2018. godinu Odluka o neprihvaćanju Prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Otok za 2018. […]
Skip to content