Etički kodeks
10. studenoga 2022.
Javni poziv za dostavu ponuda za zakup kućica u sklopu manifestacije “Advent u Otoku 2022.”
17. studenoga 2022.

Općina Otok će financirati troškove prijevoza redovnih i izvanrednih studenata sa prebivalištem na području Općine Otok za akademsku godinu 2022./2023.

Radi ostvarivanja prava na financiranje troškova prijevoza za akademsku godinu 2022/2023. studenti koji imaju prebivalište na području Općine Otok dužni su dostaviti zahtjev sa traženom dokumentacijom najkasnije do 27. studenog 2022. godine, putem e-maila: studenti@opcina-otok.hr

Kriteriji i načini financiranja su detaljno opisani u priloženoj Odluci.

Skip to content