31.01.2024

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

REPUBLIKA HRVATSKASPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJAOPĆINA OTOKOPĆINSKI NAČELNIKKLASA: 372-01/24-02/01URBROJ: 2181-36-03/1-24-2Otok, 31. siječnja 2024. Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” broj 125/11 i […]
22.12.2023

21. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA OTOK OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 024-01/23-02/08 URBROJ: 2181-36-01/1-23-01 Otok, 20. prosinca 2023. god.                                                                                                                                     – vijećnicima Općinskog vijeća                                                                                          – […]
Skip to content