JAVNI NATJEČAJ – Prijam u službu na neodređeno vrijeme – Jedinstveni upravni odjel – stručni suradnik/ica za gospodarstvo, prostorno planiranje i komunalne poslove
7. ožujka 2018.
Uskršnja čestitka općinskog načelnika
30. ožujka 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća, g. Ivan Jukić, sazvao je 8. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan 26. ožujka 2018. u 18:00 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 021-05/18-02/01
Urbroj: 2175/04-01-18-01
Otok, 19. ožujka 2018. god.

– vijećnicima Općinskog vijeća
– Općinskom načelniku i zamjeniku
– medijima

Na temelju članka 34.Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) sazivam 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan

26. ožujka 2018. godine (ponedjeljak)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 18,00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:

DNEVNI RED

1) Usvajanje zapisnika sa 7. Sjednice Općinskog vijeća Općine Otok
2) Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Otok za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine
3) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Otok za 2017.godinu
4) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g.
5) Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Otok za 2017. godinu
6) Prijedlog Odluke o odabiru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Otok
7) Razno

Predsjednik
Ivan Jukić

8. Sjednica općinskog vijeća – Dnevni red

Skip to content