POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
15.12.2023
Prijedlog Proračuna Općine Otok za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
22.12.2023
POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
15.12.2023
Prijedlog Proračuna Općine Otok za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
22.12.2023

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA OTOK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 024-01/23-02/08

URBROJ: 2181-36-01/1-23-01

Otok, 20. prosinca 2023. god.      

                                                                                                                              – vijećnicima Općinskog vijeća

                                                                                         – Općinskom načelniku

                                                                                                                                 – medijima

Na temelju članka 34. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 05/21 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13  – pročišćeni tekst) sazivam 21. sjednicu Općinskog  vijeća  Općine  Otok za dan

                                              28. prosinca 2023. godine (četvrtak)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 18,00  sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:

D N E V N I        R E D

1.  Usvajanje zapisnika  sa  20.  sjednice Općinskog vijeća Općine Otok

2.  Prijedlog Proračuna Općine Otok za 2024.godinu sa projekcijama za 2025. i 2026.godinu

3.  Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Otok za 2024.g.

4.  Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine

     Otok za 2024.g.

5.  Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024.g.

6.  Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Otok za 2024.g.

7.  Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Otok za  2024.g.

8.  Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Otok za 2024.godinu

9.  Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Stanice gorske

     službe spašavanja na području Općine Otok za 2024.godinu

10. Odluka o  raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Otok za redovito godišnje

      financiranje političkih stranaka i  nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću

      Općine Otok za 2023.g.

11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja 

      komunalnog otpada na području Općine Otok

12.  Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Otok za 2023.g.

13. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Otok

      za 2024.godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

14. Izvješće o stanju zaštite od požara u 2023.g.

15. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Otok za 2024.g.

16. Razno

           Predsjednik   

Marino Marijanović

Skip to content