JAVNI POZIV za  dodjelu pomoći studentima iz obitelji s pet i više djece u 2017. godini
14.11.2017
OBAVIJEST o podjeli Božićnica
05.12.2017
JAVNI POZIV za  dodjelu pomoći studentima iz obitelji s pet i više djece u 2017. godini
14.11.2017
OBAVIJEST o podjeli Božićnica
05.12.2017

Predsjednik Općinskog vijeća, g. Ivan Jukić, sazvao je 5. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan 05. prosinca 2017. u 18:00 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 021-05/17-02/07
Urbroj: 2175/04-01-17-01
Otok, 29. studenoga 2017. god.

– vijećnicima Općinskog vijeća
– Općinskom načelniku i zamjeniku
– medijima

Na temelju članka 34.Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) sazivam 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan

05. prosinca 2017. godine (utorak)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 18,00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:

DNEVNI RED

1) Usvajanje zapisnika sa 3. i 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Otok
2) Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Otok za 2017.g. (I)
3) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Otok za 2017.g.
4) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g.
5) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Općine Otok u sportu za 2017.g.
6) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Općine Otok za 2017.g.
7) Nacrt Prijedloga Proračuna Općine Otok za 2018. godinu – 1. čitanje
8) Prijedlog Odluke o imenovanju članova Socijalnog vijeća Općine Otok
9) Prijedlog Odluke o razrješenju ravnatelja DV Žabica Otok i imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja
10) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaća općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
11) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
12) Predstavka službenice Anke Vuleta
13) Razno

Predsjednik
Ivan Jukić

5. Sjednica općinskog vijeća – Dnevni red

Skip to content