2. Izmjene i dopune proračuna općine Otok za 2016. godinu
12.01.2017
Plan Proračuna općine Otok za 2017. godinu (sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu)
12.01.2017
2. Izmjene i dopune proračuna općine Otok za 2016. godinu
12.01.2017
Plan Proračuna općine Otok za 2017. godinu (sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu)
12.01.2017

Općinsko vijeće općine Otok na 25. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine, donijelo je izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (NN br. 87/2008, 136/2012 i 15/2015) i članka 32. Statuta općine Otok (Službeni glasnik općine Otok br. 3/13, pročišćeni tekst), Općinsko vijeće općine Otok na 25. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine, donijelo je II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE OTOK ZA 2016. GODINU

2. Izmjene i dopune Plana nabave općine Otok za 2016

Skip to content