Podjela božićnih poklon paketa korisnicima zajamčene minimalne naknade iz Otoka
15.12.2015
Glazbena škola “Fra Anđelko Milanović-Litre”
18.12.2015
Podjela božićnih poklon paketa korisnicima zajamčene minimalne naknade iz Otoka
15.12.2015
Glazbena škola “Fra Anđelko Milanović-Litre”
18.12.2015

Predsjednik općinskog vijeća Općine Otok, g.Stipe Vuleta, sazvao je 19. sjednicu općinskog vijeća za 21. prosinca 2015. s početkom u 12 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 021-05/15-02/06
Urbroj: 2175/04-01-15-01
Otok, 14. prosinca 2015. god.

– vijećnicima Općinskog vijeća
– Općinskom načelniku i zamjeniku
– medijima

Na temelju članka 34.Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan

21. prosinca 2015. godine ( ponedjeljak)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 12,00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:

D N E V N I R E D


1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Otok
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Otok za 2015.g. (II)
3. Prijedlog proračuna Općine Otok za 2016.g.
4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Otok za 2016.g.
5. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Otok za 2016.g.
6. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016.g.
7. Prijedlog Programa javnih potreba Općine Otok u sportu za 2016.g.
8. Prijedlog Programa javnih potreba Općine Otok u kulturi za 2016.g.
9. Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Otok za 2016.g.
10. Prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na naknadu za opremu novorođenog djeteta
11.Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece jasličke dobi u privatnim vrtićima
12. Prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć osobama koje sklapaju brak
13. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Otok za 2015. godinu i Prijedlog Financijskog plana za 2016.g.
14. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Otok u 2016.g.
15. Izvješće o stanju zaštite od požara u 2015.g.
16. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Otok za 2016.g
17. Davanje suglasnosti na Odluku o koeficjentima složenosti poslova radnih mjesta i osnovici za izračun plaća u DV Žabica Otok
18. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju troškova boravka predškolske djece upisane u privatni DV Čarobni pianino Sinj za razdoblje 01.01.-30.06.2016.
19. Razno

Predsjednik:
Stipe Vuleta

Skip to content