ODLUKA o odabiru kandidatkinja na projektu “Susjede brinu o susjedima”
23.01.2019
ODLUKA o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Otok
12.02.2019
ODLUKA o odabiru kandidatkinja na projektu “Susjede brinu o susjedima”
23.01.2019
ODLUKA o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Otok
12.02.2019

Predsjednik Općinskog vijeća, g. Ivan Jukić, sazvao je 17. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan 30. siječnja 2019. u 18:00 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 021-05/19-02/01
Urbroj: 2175/04-01-19-01
Otok, 24. siječnja 2019. god.

– vijećnicima Općinskog vijeća
– Općinskom načelniku i zamjeniku
– medijima

Na temelju članka 34. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) sazivam 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan

24. siječnja 2019. godine (srijeda)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 18,00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Otok
2. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu na području Općine Otok
3. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Otok
4. Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Otok
5. Razno

Predsjednik
Ivan Jukić

17. Sjednica općinskog vijeća – Dnevni red

Skip to content