Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Otok za 2018.g.
04.09.2018
OBAVIJEST o dodjeli novčane pomoći za kupnju udžbenika za učenike srednje škole s područja općine otok za 2018/2019.šk.g.
14.09.2018
Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Otok za 2018.g.
04.09.2018
OBAVIJEST o dodjeli novčane pomoći za kupnju udžbenika za učenike srednje škole s područja općine otok za 2018/2019.šk.g.
14.09.2018

Predsjednik Općinskog vijeća, g. Ivan Jukić, sazvao je 11. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan 12. rujna 2018. u 18:00 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 021-05/18-02/05
Urbroj: 2175/04-01-18-01
Otok, 04. rujna 2018. god.

– vijećnicima Općinskog vijeća
– Općinskom načelniku i zamjeniku
– medijima

Na temelju članka 34.Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13 – pročišćeni tekst) sazivam 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Otok za dan

12. rujna 2018. godine (srijeda)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 18,00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 10. Sjednice Općinskog vijeća Općine Otok
2. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Otok za 2018.g.
3. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2018.g.
4. Izmjene i dopune Proračuna Općine Otok za 2018.g. (II)
5. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Otok za 2018.g. (II)
6. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.g.
7. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Općine Otok za 2018.godinu
8. Prijedlog Odluke o dodjeli novčane pomoći za kupnju udžbenika za učenike srednje škole s područja Općine Otok za 2018/2019. školsku godinu
9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića Žabica“
10. Program proslave Dana Općine Otok i blagdana sv.Luke 2017.g. (prijedlog)
11. Razno

Predsjednik
Ivan Jukić

11. Sjednica općinskog vijeća – Dnevni red

Skip to content