OBAVIJEST – dodjela novčane pomoći za kupnju udžbenika za učenike srednje škole s područja Općine Otok
09.09.2022
Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Otok za 2022.g.
15.09.2022
OBAVIJEST – dodjela novčane pomoći za kupnju udžbenika za učenike srednje škole s područja Općine Otok
09.09.2022
Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Otok za 2022.g.
15.09.2022

Na temelju članka 34. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 05/21 – pročišćeni tekst) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Otok (“Službeni glasnik općine Otok” br. 03/13  – pročišćeni tekst)

sazivam 11. sjednicu Općinskog  vijeća  Općine  Otok za dan

                                              15. rujna  2022. godine (četvrtak)

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Otok, a počet će s radom u 18,00  sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:

D N E V N I        R E D

1.  Usvajanje zapisnika  sa 9. i 10.  sjednice Općinskog vijeća Općine Otok

2.  Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Otok za 2022.g.

3.  Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne     infrastrukture Općine Otok za 2022.g.

4.  Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.g.

6.  Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Otok za  2022.g.

7.  Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Otok za 2022.godinu

8.  Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Otok za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine

9.  Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Otok za redovito   godišnje financiranje političkih stranaka i  nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Otok za 2022.g.

10. Izvješće o poslovanju društva Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. Sinj, za 2021. g.

11. Izvješće o poslovanju društva Čistoća Cetinske krajine d.o.o. Sinj, za 2021. g.

12. Izvješće o radu davatelja javne usluge za 2021. godinu

13. Razno

Skip to content